Praca tłumacza

Tłumaczenie dokumentów a VAT

Myślałeś o tym, aby zostać tłumaczem? Fascynuje Cię praca tłumacza? Jak zostać tłumaczem i nie pogubić się w sprawach podatkowych? Jak wyglądają tłumaczenia w świetle ustaw podatkowych? Czy tłumaczenia są zwolnione z podatku VAT? Okazuje się, że temat tłumaczenia a VAT wcale nie jest prosty. Czy można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie? A jeśli nie, kiedy tłumaczenia podlegają opodatkowaniu VAT? A może w ogóle są z niego zwolnione?

Każde pytanie rodzi nowe. Jeśli więc tłumacz przedsiębiorca jest Vatowcem,  to czy wszystkie tłumaczenia też? Czy to oznacza, że każda faktura za tłumaczenie musi być fakturą VAT? Jak rozwikłać ten problem? Oto kilka słów w temacie tłumaczenie dokumentów a VAT.

Tłumaczenie dokumentów a VAT

Czy tłumaczenie dokumentów jest zwolnione z podatku VAT? Można napisać krótko: nie. Ale temat jest bardziej skomplikowany niż nam się wydaje. Usługi tłumaczeniowe to standardowe usługi, które podlegają opodatkowaniu VAT. I to w stawce 23%.

Jednak, jak mają się tłumaczenia dokumentów do podatku VAT? Czy mu podlegają? A może są z niego zwolnione? Okazuje się, że temat ten jest mocno skomplikowany. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Ustawa określa zasady zwolnienia z tego podatku. Zgodnie z jej art. 113 możemy skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. W myśl tej ustawy: “Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł”. Zatem jeśli roczna sprzedaż usług nie przekroczyła tej kwoty, tłumacz nie musi być podatnikiem VAT. Czy warto opodatkować VAT swoje usługi? A może zostać przy kwotach netto? Oferta takiego tłumacza jest atrakcyjna dla klientów. Dlaczego? Bo na wystawionej przez tłumacza fakturze widnieje tylko kwota netto za tłumaczenie.

Jest jednak pewne “ale”. Sytuacja jest zgoła odmienna w przypadku tłumaczeń dokumentów dla organów państwowych. A te realizuje tłumacz przysięgły danego języka obcego. I to najczęściej właśnie na zlecenie organów administracji państwowej. I tu ustawa o podatku od towarów i usług nie jest tak jednoznaczna.

Warto przeczytać: Jak zostać tłumaczem bez studiów?

Tłumaczenie dokumentów a VAT – interpretacja indywidualna

Czy tłumacz przysięgły, realizujący zlecenia dla organów państwowych może zwolnić się od podatku VAT? Ustawa nie rozstrzyga tej kwestii wprost. Dlatego wielu podatników kieruje do organów skarbowych wnioski o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Tłumacze również.

Temat tłumaczenie dokumentów a VAT został rozstrzygnięty. Aktualnie obowiązującą interpretacją jest ta z 2014 roku. Wydana została na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2014 r. (data wpływu 14 lutego 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu 28 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług tłumaczenia dokumentów. Organ uznał, za prawidłowe brak opodatkowania podatkiem VAT usług tłumaczenia gdy nie dochodzi do przekazania autorskich praw majątkowych, a w umowie są określone warunki wykonywania czynności, jak również wynagrodzenie i dodatkowo zapisy umów zawierają postanowienie, że za szkody wyrządzone osobom trzecim za dokonane tłumaczenie odpowiedzialność ponosi zlecający, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Czy zatem przy tłumaczeniu dokumentów dochodzi do przekazania autorskich praw majątkowych? Okazuje się, że nie. Do przekazania autorskich praw majątkowych dochodzi podczas tłumaczenia książek, materiałów prasowych czy marketingowych. W pozostałych przypadkach nie dochodzi do przeniesienia tych praw na osobę trzecią. Czyli zlecającego. Dotyczy to np. sytuacji świadczenia usług tłumaczenia jako tłumacz przysięgły, przy tłumaczeniach ustnych na rzecz form, przy tłumaczeniach dokumentów takich jak szablony umów, nie dochodzi do przekazania autorskich praw majątkowych.

Czy tłumaczenia dokumentów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Gdy nie dochodzi do przekazania praw autorskich, czy tłumaczenie podlega ustawie o VAT? Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu w/w podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak widać, pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, ale o wiele więcej. Zatem, aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym wynagrodzeniem.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy uznać należy, że usługi tłumaczeniowe stanowią usługi, w myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, czy też świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zatem w przypadku gdy nie dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych należy przyjąć, że usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o VAT.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Każda sytuacja podatkowa jest jednak inna. Dlatego warto sięgać po interpretacje podatkowe. To stanowiska organów które mają moc obowiązującą. I wiążącą podatników. Każdy tłumacz powinien je znać. Bez względu na to czy pracuje w biurze tłumaczeń czy jako freelancer. Chociażby aby wiedzieć jak prawidłowo wystawić fakturę.

Może Cię także zainteresować: