Praca tłumacza

Tłumaczenie dokumentów unijnych

Wiele osób zastanawia się na czym polegają tłumaczenia dokumentów unijnych. Do czego są potrzebne? Czy każdy dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego? Biurokracja w urzędach jest nie tylko domeną naszego kraju. Okazuje się, że w innych krajach członkowskich UE również. Na czym polegają tłumaczenia dokumentów unijnych? Kto może je wykonać? Oto kilka słów na temat tłumaczenia dokumentów unijnych.

Tłumaczenie dokumentów unijnych

Unia Europejska jest związkiem 27 państw członkowskich. W różnorodnej językowo Europie trudno jest ustalić jeden oficjalny język. Taki, który byłby językiem urzędowym we wszystkich instytucjach UE. Można by przyjąć, że najlepiej nadaje się do tego język angielski. Jest językiem międzynarodowym i można posługiwać się nim niemal na całym świecie. Jednak tak nie jest. Językiem angielskim posługują się ludzie młodzi oraz świat biznesu. Okazuje się, że połowa Europejczyków nie zna tego języka. Stąd taka różnorodność językowa w UE. I zapotrzebowanie na tłumaczy. W instytucjach UE zatrudnionych jest ok. 650 tłumaczy. Rocznie tłumaczą oni ok. 13 tysięcy dokumentów. Tłumaczone na języki urzędowe są akty prawne i wiele innych dokumentów urzędowych. To ogromna ilość. Najwięcej dokumentów tłumaczonych jest dla Komisji Europejskiej. Jakiego rodzaju są to tłumaczenia? Czy to tłumaczenia medyczne? A może tłumaczenia techniczne? Nie. Najczęściej są to tłumaczenia prawnicze.

Warto przeczytać: Zawód: tłumacz uwierzytelniony

Kto zajmuje się tłumaczeniem dokumentów unijnych?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że tłumaczenie dokumentów unijnych to przekład urzędowy. Jego celem jest poświadczenie i uznanie faktów prawnych. Tych, które zaistniały w obcym państwie. Usługi tłumaczenia urzędowego są organizowane w poszczególnych państwach członkowskich UE w rożny sposób. Stąd konieczność skorzystania z usług tłumacza ustnego lub pisemnego specjalizującego się w przekładach prawnych. Tłumacz tekstów prawnych musi doskonale znać zasady tego rodzaju przekładu.

Jaki tłumacz zajmuje się tłumaczeniem dokumentów unijnych? To tłumacz przysięgły języka obcego. Tłumacze przysięgli są uprawnieni do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz do tłumaczenia ustnego w sądzie. Mają także prawo do używania pieczęci na każdym poświadczeniu dokumentu. Tylko tłumacz przysięgły może uwierzytelnić najważniejsze dokumenty. A uprawnienia do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń zostały mu nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacze przysięgli mogą sporządzić poświadczenia aktów urodzenia, certyfikatów. To oni zajmują się też tłumaczeniem na język polski dokumentów samochodowych. Zawód tłumacza przysięgłego jest w Polsce regulowany.

Tłumaczenie dokumentów unijnych – zmiany w prawie

Od 23 lutego 2019 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy. Ich celem jest ograniczenie formalności administracyjnych dla obywateli mieszkających poza swym państwem pochodzenia. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, aż 17 mln obywateli UE mieszka poza granicami swojej ojczyzny. Nowe przepisy mają sprawić, że biurokracja będzie dla nich mniej bolesna.

Do tej pory w przypadku zamieszkiwania w innym kraju konieczne było uzyskanie pieczęci poświadczającej autentyczność dokumentów urzędowych. Takich jak akt urodzenia czy zgonu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem taka pieczęć ani procedury nie są już wymagane. Wystarczy aby taki dokument urzędowy był wydany w innym państwie członkowskim. Takich dokumentów obywatele nie muszą też przedstawiać w formie tłumaczenia przysięgłego. Rozporządzenie gwarantuje, że wszystkie dokumenty wydane w jednym z państw UE muszą zostać uznane za autentyczne z mocy prawa. Nie muszą już mieć pieczęci poświadczającej ich autentyczność.

Rozporządzenie wylicza dokumenty nim objęte. To przede wszystkim akty stanu cywilnego, dokumenty dotyczące prawa wyborczego czy niekaralności. Mając taki dokument wydany przez polski organ nie musimy już zlecać tłumaczenia tekstów. Z tego faktu z pewnością nie są zadowolone biura tłumaczeń. Ale nowe prawo ma przed wszystkim służyć obywatelom.

Warto wiedzieć, że każdy kraj członkowski UE ma obowiązek uznać poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu. Powołane rozporządzenie reguluje także kwestię weryfikacji dokumentu urzędowego. W razie wątpliwości co do autentyczności dokumentu unijnego, urzędy w całej UE mogą to sprawdzić.

Należy podkreślić, że rozporządzenie dotyczy wyłącznie autentyczności dokumentu. Nic więcej. Treść dokumentu oraz skutki prawne z niego wynikające każe państwo członkowskie ustala osobno. Nie jest to zatem ujednolicenie procedur administracyjnych w UE. Rozporządzenie jest tylko krokiem we właściwym kierunku.

Tłumaczenia dokumentów unijnych w biurze tłumaczeń

Coraz więcej obywateli państw członkowskich korzysta z projektów unijnych. Z dofinansowania projektów korzystają nie tylko osoby fizyczne ale również fundacje i stowarzyszenia. Chcąc ubiegać się o taką pomoc, warto skorzystać z usług dobrego biura tłumaczeń. To one zatrudniają najlepszych specjalistów. Takie wsparcie ze strony biura tłumaczeń obejmuje nie tylko przekład dokumentów z danego języka na inny. To cały szereg działań. A ich celem jest pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków UE. Tłumaczenie dokumentów unijnych obejmuje:

  • Fazę planowania. Polega ona na przekładzie dokumentów aplikacyjnych – wniosków o dofinansowanie i ich załączników.
  • Inicjowanie projektu. ten etap obejmuje tłumaczenia pisemne umów i aneksów.
  • Realizacja działań. To bieżąca obsługa translatorska dokumentów unijnych. To np. przekłady wniosków o płatność, certyfikatów i innych.
  • Podsumowanie projektu. To tłumaczenie sprawozdań i raportów pokontrolnych.

Na każdym etapie klient biura tłumaczeń ma zapewnioną pomoc tłumacza unijnego. Nie można zapomnieć, że wiele z tych dokumentów wymaga nie tylko tłumaczenia przysięgłego. Także tłumaczenia specjalistycznego. Doświadczeni tłumacze z pewnością najlepiej zadbają o profesjonalne tłumaczenia z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

Tłumaczenie dokumentów unijnych to proces skomplikowany. Żmudny i czasochłonny. Dlatego najlepiej jest powierzyć tłumaczenie dokumentów unijnych do dobrego biura tłumaczeń. Takich dokumentów nie powinny tłumaczyć osoby przypadkowe. Od poprawności przekładu mogą zleżeć skutki prawne posłużenia się takim dokumentem. Bo sam przekład językowy to nie wszystko. Trzeba znać procedury i formalności, którym musi takie tłumaczenie sprostać. Tylko doświadczony tłumacz przysięgły jest w stanie osiągnąć ten cel.

Może Cię także zainteresować: